Nyt Børnehus Torvevej

DGNB-certificeret børneinstitution, Ballerup Kommune

Størrelse:

2.110 m2

Bygherre:

Ballerup Kommune

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Torvevej 35, 2740 Skovlunde

LCA-beregning:

8,2 kg. CO2-ækv/m2/år

Om projektet

Nyt Børnehus Torvevej – et DGNB-certificeret modulbyggeri

Vi skal levere den DGNB-certificerede daginstitution til Ballerup Kommune – en 2.110 m2 stor institution i 2-etager.

Institutionen kommer til at huse 160 børn med tilhørende personale fordelt på 5 børnehave- og 5 vuggestuegrupper og skal fungere som en åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus.

Multisalen skal indbyde til tumleleg, og de mange grupperum indbyder til flere forskellige kreative aktiviteter og kan udnyttes som frokoststuer. Et stort fællesrum vil fungere som fordelingsgang, og skal indeholde en stor trappe med et indbygget legehus, som bl.a. kan fungere som samlingssted og et sted, hvor børnene kan lege på tværs af grupper og aldre.

Facaderne skal beklædes med flotte lodrette og vandrette trælameller i Thermowood, som både skaber et smukt dynamisk spil i facaden og som harmonerer med de grønne omgivelser. Derudover skal forskudte facader skabe både dybde i byggeriet og et spændende og flot arkitektonisk udtryk.

På taget etableres både solceller og sedumtag, som bidrager til den grønne omstilling. Sedumtag er kendetegnet ved, at det både er praktisk, da det optager 50 % af det regnvand, der lander på taget, men også både er kulde- og støjisolerende samt bidrager med en høj brandmodstand. Desuden bidrager sedumtag til biodiversiteten og skaber levesteder for insekter og fugle.

Udearealerne skal aktivere børnene på mange forskellige måder, hvor alle sanser kommer i spil. Tarzanbanen indbyder til balanceleg og en kombination af borde i forskellig højde med vandhane og vandtunneller byder på anderledes vandaktiviteter. Derudover skabes der rytmelege med musikpaneler og børnene kan tage et velfortjent hvil i hængekøjerne. Desuden giver en bålhytte børnene mulighed for at opholde sig udendørs hele året rundt, og solsejl etableres forskellige steder – en både praktisk og smart løsning, hvor børn og personale kan søge i skygge på en varm sommerdag eller i læ på en regnvejrsdag.

Et DGNB-certificeret børneunivers
Certificeringen til Nyt Børnehus Torvevej består af strenge krav til dets miljømæssige eksistens, og indeklimaet i institutionen vægtes højt i det samlede resultat. Derudover vægtes social bæredygtighed og anvendelse på andre tidspunkter end den normale højt. Derfor etableres et foreningshus som tilbygning, som kan benyttes uden for institutionens åbningstid.

I DGNB-certificeringen anvendes livscyklusvurderinger (LCA) allerede i de indledende faser, som et styrende redskab i vurderingen af det samlede byggeris miljøpåvirkninger og totaløkonomi. Dette medfører, at vi skaber et godt grundlag for at træffe afgørende valg vedrørende design, materialer, processer og indendørsforhold.

Brugerne af vores byggerier er vigtige for os, og både børn og personale er i fokus. Med DGNB sikrer vi, at indeklimaet i byggeriet er i top, at indretningen er velovervejet, og at alle trives i hverdagen.

Nyt Børnehus Torvevej

 

Læs mere om projektet på bygherrerådgiver JJW’s hjemmeside her.

Illustrationer: JJW Arkitekter