Lynetteholm

Den første bygning på den kunstige ø Lynetteholm

Størrelse:

988 m2

Bygherre:

Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

Om projektet

Lynetteholm – det første byggeri

For udviklingsselskabet By & Havn har JYTAS leveret det første byggeri til den kunstige halvø Lynetteholm. Bygningen er opført som 988 m2 administrationsbygning og er et essentielt og vigtigt element i udviklingen af halvøen.

Bygningen har en speciel formation med skråtstillede moduler, som giver flere arkitektoniske fordele. Det giver bl.a. et godt lys i bygningen og et rummeligt forløb indenfor. Udenfor giver modulforskydningen udeområder til hver kontorenhed og en god mulighed for afskærmning i det åbne landskab. Projektet har fokus på bæredygtige materialer og de rå omgivelser på havnen. Det skal være en portal til det landskab, der kommer til at forme sig i de næste årtier i København.

Bygningen er delt op i hhv. tilsyn og vejerbod og har af praktiske årsager indgangsparti i begge ender. I den vestlige ende er der indrettet frokoststue, printerrum og depot, som er placeret i tæt forbindelse med kontorfaciliteterne. Den anden ende af bygningen er indrettet med fokus på chaufførerne – med vejerbod, toiletfaciliteter, tekøkken, frokoststue, mødelokale og fælles kontorfaciliteter.

I bygningen er der flere mindre mødelokaler og et stort på 80 m2, som kan åbnes op med en Deco foldevæg af glas. Glasvæggen gør, at rummet synes større og giver en samhørighed med gangarealet.

Facaderne er opbygget af aluminium sandwichplader fra Alumeco, der er sammensat som et kompositprodukt, hvilket giver en særlig stærk plade med høj stivhed og lav vægt. Valg af facader og dets robusthed er især essentielt med en placering i det åbne landskab tæt ved havet.

Mere bæredygtige løsninger er bl.a. tænkt ind i byggeriet ved, at der på taget er opsat 228 solceller med batteripakke samt at der er brugt mere miljøvenlige materialer i opbygningen.

Administrationsbygningen bliver en vigtig brik i stormflodsikringsprojektet mellem Refshaleøen og frem til Kronløbet i Københavns Havn. Området skal fyldes op med overskudsjord fra København og omegn, og dermed mindske transporttid og CO2-udslippet fra jordtransport. Den er visionen, at den kunstige halvø på sigt skal udvikles til en ny bydel med boliger, arbejdspladser, metrolinje og en østlig ringvej.

Læs mere om projektet på By og Havns hjemmeside her.