ANSVARLIGHED

Byggeri med omtanke

Byggeri

Mindre miljøbelastende tiltag har altid været på vores agenda – med Svanemærket og DGNB-certificering har vi nu mulighed for at dokumentere det. Modulbyggeri er et fornuftigt valg, når der bl.a. skal være fokus på minimalt materialespil, ansvarsfuldt produktvalg og fleksibilitet i design.

Processer

Vi har løbende fokus på tiltag, hvor processer som design, produktion og drift optimeres, så vi som virksomhed kan stå inde for de byggerier vi opfører. Vi søger hele tiden viden for at blive dygtigere i alle dele af vores processer og dermed sikre de bedste løsninger for bygherre, bruger og miljøet.

Samarbejde

Godt samarbejde og gode arbejdsmetoder minimerer fejl og mangler allerede tidligt i designprocessen – bl.a. ved at inddrage bygherre og bygherrerådgiver tidligt. Vores dygtige medarbejderteam minimerer misforståelser tidligt i udviklingsprocessen – det mener vi skaber den bedste start på et kvalitetsbyggeri.

Nytænkning

Innovative tiltag og teknologisk- og digital udvikling er vigtige elementer for, at vi som virksomhed står stærkt. Ved at uddanne vores medarbejdere kan vi sikre de bedste løsninger til vores kunder, hvor vi bl.a. satser på nytænkning og investerer i udvikling – hver dag, året rundt!

Genbrug og genanvendelse

Ved endt leje af vores byggerier henter vi modulerne hjem og istandsætter dem, så de kan genbruges i nye spændende projekter. Derudover har vi et solidt samarbejde med bl.a. Rockpanel, hvor overskud fra facadeplader afhentes og genanvendes til nye stenuldsprodukter.

Materialer

For at minimerer produktspild bestiller vi materialer som stål og trævarer på fixmål – det kan vi bl.a. grundet gode aftaler med leverandører og fordi mange af vores løsninger er standardiserede. Det er vigtigt for os, at mængden af affald, der afhentes i produktionen, er så minimal som muligt.

Ansvarlighed i byggeriet

Ansvarlighed i modulbyggeri

Hos JYTAS løser vi mange forskellige typer af opgaver inden for modulbyggeri, men vi er særligt kendt for vores store, komplekse bygningsværker til bl.a. By og Havn’s kunstige halvø Lynetteholm, det svanemærkede Børnehuset Maglemosen til Rudersdal Kommune og Nyt Børnehus Torvevej til Ballerup Kommune.

Derudover er mindre miljøbelastende løsninger i byggeriet blevet fundamentet for vores fremtid og mange nye tiltag tager form – heriblandt modulbyggerier med svanemærket- og DGNB-certificering.

Gennem en målrettet og holistisk tilgang arbejder vi for at skabe brugbare løsninger, som påvirker miljøet mindst muligt, har de laveste levetidspåvirkninger og giver brugerne de bedste trivselsbetingelser. Ansvarligheden i vores byggerier skal være målbare til gavn for både miljøet, samfundet og bygherre.

Bygge- og anlægsindustrien er en stor byrde for klimaet, og ifølge FN’s Miljøorganisation tegner byggebranchen sig for næsten 40 % af de samlede CO2-udledninger på globalt plan.

Den udvikling ønsker vi ikke at bidrage til. Derfor har vi gennem en årrække haft fokus på at benytte energivenlige produkter, genbrug af byggematerialer, bestilling af træ og stål på fixmål, sortering af affald og meget mere.

Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens
Børnehuset Kærhuset Rødovre
Børnehuset Kærhuset Rødovre

ESG-strategi

Udover ovenstående tiltag, har vi udarbejdet en dybdegående ESG-strategi over, hvor vi som virksomhed står i forhold til bæredygtighed. ESG-rapporten skaber grobund for en langsigtet klimaindsats på et evidensbaseret grundlag, hvor vi kontinuerligt og aktivt arbejder med mere miljøvenlige tiltag i hele virksomheden.

Rapporten belyser tre hovedpunkter: livscyklusvurdering (LCA), væsentlighedsanalyse og prioriteter for de kommende år.

Læs vores ESG-rapport her.

Et vigtigt element i ESG-strategier er livscyklusvurderingen (LCA). Den kortlægger det enkelte byggeris miljømæssige påvirkning og synliggør vores arbejde med reducering af bl.a. energiforbrug, drivhusgasemissioner, vandforbrug samt genbrug af materialer og meget mere. Vi har udarbejdet en livcyklusvurdering af vores svanemærkede børneinstitution Børnehuset Maglemosen, som har fået et meget flot resultat. Læs mere om ESG-strategien og resultaterne på Børnehuset Maglemosen her.

Bæredygtighed i digitale processer

Vores medarbejdere har stor erfaring i branchen og kender deres opgaver indgående. Det er med til at optimere effektiviteten samt sikre gennemtænkte og velplanlagte processer fra ordremodtagelse til det nøglefærdige byggeri.

Via denne strømlinede og velkoordinerede produktionsfase sparer vi hvert år store mængder tid og energi på hvert enkelte byggeri, og arbejder løbende på at effektivisere processerne i vores arbejde.

Desuden giver digitale værktøjer som Inspectly transparens og gør det lettere at styre kvalitetssikring og indsamle data. Disse data sikrer stabile processer i udviklingsfasen og bidrager til kontrol over materialeforbrug både i produktionen og på byggepladsen.

Desuden forbedrer digitale værktøjer såsom BIM og real time visualisering ikke kun egne processer og produktion, men også optimering af beslutningsfasen. Disse værktøjer gør det muligt for kunderne straks at forstå og opleve vores vision med byggeriet, hvilket eliminerer fejlfortolkninger, misforståelser og dermed redesigns.

Cirkulær økonomi

Vi har stort fokus på at nedbringe vores miljømæssige fodaftryk ved at anvende alternative materialer med lavere klimaaftryk, øge genbrug og genanvendelse, og ved at minimere materialeforbruget. Desuden nedbringer vi mængden af affald ved at bestille træ og stål på fixmål, som vi altid har gjort det.

Derudover er cirkulær økonomi en stor del af løsningen med at genbruge de materialer, der måtte være tilovers. Her har vi aftaler med flere leverandører, som afhenter overskydende materialer og recycler dem til fremtidigt brug.

ESG-rapporten anviser, at vores moduler har en levetid på +50 år. Dette er bl.a. muligt, da de bærende konstruktioner i stål er fleksible i forhold til design og funktion, og kan genbruges uendeligt. Desuden kan vi hos JYTAS genbruge 95 % af vores moduler, hvor især vores udlejningsløsninger lever i et lukket og cirkulært loop. Her genanvendes de som hele moduler, eller enkelte elementer genbruges til nye konstruktioner.

Ansvarlighed i byggeriet
Børnehuset Maglemosen

Ressourceanvendelse på byggepladsen
JYTAS moduler er 80 % færdige, når det ankommer til byggepladsen og er dermed så langt i processen, at mængden af nye byggematerialer, der kræves, er minimal. Det sikrer mindre spild af ressourcer, begrænser klimapåvirkningen samt medfører en økonomisk besparelse.

Opmålinger af rummene i byggeriet på byggepladsen sikrer, at vi kun bestiller den mængde materiale hjem, der er behov for. Det kan bl.a. være lister, maling eller lignende, som desuden registreres i ressourceanvendelsen på byggepladsen, hvilket bidrager til den dataindsamling, som anvendes i livscyklusvurderingen (LCA).

Kvalitetssikring og evaluering
Hos JYTAS investerer vi i de bedste teknologier og løsninger for at sikre, at byggeprocessen opfylder alle kvalitetsstandarder. Kundens tillid er altafgørende og fundamentet for vores succes, hvor intelligent software fra Inspectly spiller en helt central rolle.

Vi dokumenterer i forvejen kvaliteten af vores arbejde, og kan med Inspectly bruge den data, vi indsamler, til at blive klogere på vores projekter. Desuden bidrager platformen med at udarbejde en fyldestgørende kvalitetssikringsrapport over materialer og processer, som desuden deles med bygherre, bygherrerådgivere, samarbejdspartnere osv. ved nøgleoverrækkelse.

Læs mere om Inspectly, og hvordan vi bruger det her.

Inspectly

JYTAS i fremtiden

Hos JYTAS stræber vi efter at skubbe vores virksomhed og byggerier i en mere miljøvenlig retning og sikre, at vi fortsat udvikler os i forhold til materialebrug, processer og digitalisering, som vi altid har gjort det.

Bæredygtighed kræver adfærdsændringer i hele virksomheden. Vi efteruddanner vores ansatte, har fået installeret solcelleanlæg, udskifter løbende vores biler med el- og hybriddrevne biler og optimerer på alle vores energidrevne processer.

Derudover holder vi os konstant ajour med vores leverandører og stiller krav til deres tilgange til udviklingen, hvor vi mener, at tætte samarbejder med sikrer de bedste løsninger.

Vigtigst af alt er, at vi fortsat kan levere kvalitetsbyggerier, med fokus på energieffektive, funktionelle og brugervenlige løsninger til vores kunder.