SVANEMÆRKET

Svanemærket modulbyggeri

Energi og klima

JYTAS byggeriers energibehov er som minimum 10 % bedre end BR18 eller i henhold til lavenergiklassen i BR18. Desuden indeholder bygningerne så mange energieffektive elementer som muligt for at skabe de bedste løsninger for brugeren.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er et vigtigt element i måden vi bygger på. Den nyeste teknologi bidrager med alt fra design til planlægning og demontering og tilpasning til nye byggerier. Det muliggør bl.a. genbrug og genanvendelse af 95 % af vores moduler.

Miljømærkede produkter

Opførelse af svanemærkede byggerier kræver en minimumspointscore for brugte miljømærkede produkter. Hos JYTAS har vi bl.a. altid benyttet FSC-mærket træ og benytter ventilerede facadeplader fra Rockpanel, som desuden er et fuldt genanvendeligt produkt.

L

Biodiversitet

Før vi går i jorden på byggepladsen, ved vi, hvilke foranstaltninger i forhold til naturværdi, der skal tages hensyn til. Det kan bl.a. være bevaring af gamle træer. Elementer tilføjes til forbedring af biodiversiteten på udeområdet, hvor bl.a. sedumtage/grønne tage fremmer biodiversiteten.

Indeklima

Vores byggerier er designet efter brugeren. Vi sikrer et sundt indeklima, som ikke kun er god ventilation, men også god akustik og dagslysforhold. Nogle af de elementer, der vægtes højt, er bl.a. udendørs solafskærmning og energieffektive køleteknologier i udsatte rum.

Innovation og grønne initiativer

Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre processer med digitale værktøjer, som forenkler design, produktion og opførelse. Værktøjerne bidrager til en mere bæredygtig udvikling, da vi bl.a. kan forudse materialemængder og give kunden en virtuel rundvisning i byggeriet, længe før det står færdigt.

Svanemærket byggeri

Svanemærket krav og kriterier

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. Mærkningen ser på alle relevante miljøparametre i hele byggeriets livscyklus og er en af de mest velkendte certificeringer i Norden.

Kendetegn for svanemærkede byggerier:

  • Lavt energiforbrug
  • Godt indeklima
  • Skrappe kemikaliekrav
  • Strenge krav til certificeret træ
  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af en uvildig tedjepart
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele
Børnehuset Maglemosen
Børnehuset Maglemosen
Børnehuset Maglemosen
Børnehuset Maglemosen

Kontrol sikrer kvalitet

Kontrol er et stort led i svanemærkningen, som sikrer den gode kvalitet. Når et byggeri har god kvalitet, forlænges levetiden. Det holder bedre og gøres mere attraktivt. Dette er nogle af grundene til, at svanemærkningen er en interessant for os at benytte.

Byggeprocessen samt det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart. Dette er for at sikre, at både proces, materialer og det færdige byggeri lever op til de skrappe miljø- og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af byggearbejdet, hvilket garanterer høj kvalitet og minimerer risici for klassiske byggefejl.

Udover disse kontroller udarbejder vi kvalitetssikring og dokumentation in house ved brug af software udviklet af Inspectly. Læs mere om Inspectly her.

Vi ser kontrollerne som noget positivt, som sikrer, at vores tiltag stemmer overens med kravene, og at vi dermed opnår en sund bygning for brugerne, lang levetid og en solid investering for bygherre.

Cirkulær økonomi

Princippet for en cirkulær økonomi går i al sin enkelhed ud på at se på hele byggeriets livscyklus og at anlægge en holistisk tilgang. Ved at certificere vores byggerier med svanemærket, beviser vi, at vi har fokus på netop dette.

Et byggeris livscyklus starter allerede før ordre gives, hvor vi som totalentreprenør har taget nogle beslutninger om brug af materialeleverandører, processer, digitale værktøjer og meget mere.

Dette er bl.a. vigtige elementer i forbindelse med vores ESG-strategi. Og med Svanemærket kan vi sort på hvidt se, hvordan ét tiltag i en fase har positiv indvirkning flere steder i byggeriet.

Vi prioriterer cirkularitet og bæredygtighed i vores projekter fra start til slut, hvilket gør os i stand til at træffe de rette valg igennem hele processen og dermed sikre, at op til 95 % af vores moduler kan genbruges direkte.

Fordele med svanemærkede modulbyggerier

Hos JYTAS stræber vi efter at bygge mere bæredygtige og energivenlige byggerier. Vi vil genbruge flere elementer og byggematerialer, sortere mere affald og sørge for, at flere af vores restmaterialer upcycles til nye. Sidst nævnte er bl.a. muligt, da vi benytter Rockpanel som leverandør på vores facadeplader. Som en del af deres genanvendelsessystem genbruges ikke kun egne produkter, som bl.a. afhentes hos os som kunde, men de upcycler også sekundære materialer fra andre industrier.

Ved at tænke miljø, bæredygtighed og smart teknologi ind i vores processer, drift og produktion, kan vi nå kravene til Svanemærket og dermed opnå certificering af vores byggerier.

JYTAS pavillon- og modultyper bygges i vores egne produktionshaller. Det betyder større kontrol og kvalitet af modulerne og minimerer samtidig risici af byggefejl såsom fugtproblemer, som bl.a. er et væsentligt problem i traditionelt byggeri.

En svanemærket løsning fra JYTAS er en fremtidsorienteret investering for bygherre. Det er et kvalitetsstempel, som sikrer forlænget levetid på et byggeri markant og bygningen holder ikke kun bedre – den er automatisk mere attraktiv at bevare eller genbruge.

Derudover fremtidssikres byggeriet ved, at JYTAS kan tilbyde flere kvadratmeter til vores solgte projekter og både op- og nedskalering på vores lejeløsninger.

Kvaliteten af byggeriet er et vigtigt parameter i den cirkulære økonomi og i svanemærket byggeri og dermed også hos JYTAS.

Læs også mere om vores tilgang til DGNB-certificering her.

Børnehuset Maglemosen
Børnehuset Maglemosen

Kontorer, skoler og institutioner

Står I med pladsmangel? Få en uforpligtende snak om jeres muligheder for et svanemærket byggeri.

Vi er altid klar til at hjælpe.

Norlys, Aalborg