DGNB

DGNB-certificeret modulbyggeri

1

Miljø

Ved at inddrage en livscyklusvurdering (LCA) på projekter, får vi indsigt ned i mindste detalje og kan dermed mindske vores påvirkning af miljøet. Vi får konkret viden om de produkter vi bruger og får en bedre forståelse af, hvordan vi kan sikre drift og vedligehold af bygningen samt bortskaffelse og genanvendelse af materialer.

Økonomi

Fleksibilitet og tilpasningsevne er to vigtige faktorer i bygningens økonomiske kvalitet og er nogle af de elementer, hvor modulbyggeri har en stor fordel. For at bygningen udnyttes optimalt og vi kan sikre en lang levetid, tilbyder vi effektive og fleksible løsninger, som let kan omstilles – desuden kan vores byggerier op- og nedskaleres alt efter ønske.

Social

Social bæredygtighed indebærer bl.a. indeklima, luftkvalitet og rumtemperatur, men det er også mere end klima og miljø. En stor del af bæredygtigheden ligger i at tage højde for brugen. Derfor sørger vi for at levere brugertilpassede løsninger med fokus på bl.a. arkitektur, akustik samt gode lys – og lydforhold.

Teknik

JYTAS’ tekniske funktioner involverer mange elementer – bl.a. sikkerhed og brandsikring, lavt varmetab og fugtsikring. Derudover indebærer det god tilpasningsevne, hvor alle vores installationer indbygges i nedsænkede lofter, som er lette at tilgå og dermed nemt kan udskiftes. 95 % af vores moduler kan genbruges i et nyt produktsystem, hvilket belyses i vores ESG-rapport.

N

Proces

Gennem omhyggelig projektforberedelse og tidlig planlægning, kan vi fremme bygningens kvalitet. Derudover kan vi, ved at kortlægge bygherre og brugerens behov samt krav tidligt i planlægningsfasen, minimeres fejl allerede fra start. Det samme gør sig gældende på byggepladsen, hvor vi minimerer og sorterer affald ved at levere modulerne 80 % færdige på leveringsadressen.

N

Område

Fire elementer har indflydelse på området og dets kvalitet – lokalmiljø, trafikforbindelser og adgang for nærområdet. Disse elementer har betydning i forhold til udefrakommende påvirkning, hvordan bygningen kan påvirke det omkringliggende område samt hvordan bygningen har flere funktioner og gøres tilgængeligt for offentligheden.

DGNB-certificeret byggeri

DGNB, også kaldt German Sustainable Building Council, er en non-profit organisation grundlagt i Tyskland, som fokuserer på mere bæredygtighed i byggeriet og udviklingen deri. DGNB er kendetegnet ved et helhedsorienteret syn på bæredygtighed i byggeriet – i modsætning til andre certificeringer, og systemet er baseret på tre centrale områder: økologi, økonomi og sociokulturel kvalitet – alle tre områder vægtes ligeligt.

Som helhed vurderer DGNB-systemet også placering samt den tekniske og procesmæssige kvalitet af byggeriet. Det vil sige, at systemet omkredser hele byggeriets livscyklus.

Bæredygtighed sat på formel
DGNB er en metode, der sætter bæredygtighed på formel. Det giver mulighed for at sammenligne individuelle bygninger ud fra fælles kriterier og at sikre målbare standarder for alle bygninger, som certificeres med DGNB.

Certificeringens væsentligste egenskab er som sagt, at den omfatter hele bygningens livscyklus, hvilket giver en holistisk og fleksibel arbejdsgang. Desuden stilles der krav til CO2-belastningen og miljøpåvirkningen i hele bygningens levetid. Certificeringen påviser hele bygningens bæredygtige formåen, og ikke kun aspekter af den.

DGNB er en dynamisk certificering, der udvikler sig i takt med, at der kommer ny viden og erfaring på området. I DGNB betegnes de 6 hovedområder som kvaliteter, hvor miljømæssig, økonomisk og social kvalitet vægter 22,5 %, teknisk kvalitet 15 %, proces 12,5 % og områdets kvalitet 5 %.

Vi er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som udbyder certificeringen her i Danmark.

Rådet for bæredygtigt byggeri

DGNB-certificeret byggeri
Børnehuset Maglemosen
Børnehuset Kærhuset Rødovre
Børnehuset Kærhuset Rødovre

Cirkulær økonomi

Den traditionelle måde at bygge på er baseret på lineær økonomi, hvor der går mange ressourcer tabt. Det er noget vi hos JYTAS ønsker at gøre op med, så vi, også i fremtiden, har adgang til værdifulde ressourcer.

Den cirkulære økonomi udfordrer den lineære måde at bygge på, hvor materialer bruges flere gange i nye konstellationer og giver mulighed for, at produkter og byggerier bevarer værdien.

Cirkulær økonomi fordrer innovation, udvikling og nytænkning, hvilket er tre principper vi hos JYTAS lever efter.

Fordele med DGNB-certificerede byggerier

DGNB-certificeringen af vores byggerier skaber økonomisk fordel for bygherre, især på længere sigt. Et byggeri med fokus på bæredygtige tiltag er mere rentabelt og DGNB-certificeringen er en af de mest avancerede og krævende certificeringer verden over. Desuden er systemet meget respekteret og velkendt i byggebranchen.

DGNB sikrer en systematisk gennemgang af bygningen allerede inden den er bygget. Det skaber overblik, gennemsigtighed og forudsigelighed både for os og for bygherre. Det gør det muligt at håndtere misforståelser og udfordringer på forkant, ligesom det giver fleksibilitet gennem hele udviklingsprocessen og sikrer hurtig omstilling og løsninger.

Desuden sikrer uorganiske konstruktioner, niveaufri adgang og giver dermed alle personer, uanset funktionsnedsættelse ligeværdig adgang på linje med bygningens øvrige brugere.

Modulbyggeri med DGNB-certificering er en langsigtet og mere miljørigtig løsning, som er rentabel og sikrer en fremtidsorienteret investering for bygherre. Det gør sig gældende uanset om der er tale om et købt byggeri eller en lejeløsning, da kvalitet, genbrug af materialer og smart teknologi spiller en essentiel rolle. Dog stiller vi en sikkerhed i, at alle vores lejeløsninger genbruges til nye byggerier. DGNB er et kvalitetsstempel, som sikrer cirkulær økonomi og at byggeriet, også i fremtiden har stort fokus på brugerne.

Læs også om vores tilgang til sertificering med svanemærket eller læs mere om vores første svanemærkede børneinstitution Børnehuset Maglemosen her.

Statoil Refining Denmark A/S, Kalundborg
Børnehuset Troldebo

Kontorer, skoler og institutioner

Står I med pladsmangel? Få en uforpligtende snak om jeres muligheder for et
DGNB-certificeret byggeri.

Vi er altid klar til at hjælpe.

Norlys, Aalborg