Børnehuset Maglemosen

Svanemærket børneinstitution, Rudersdal Kommune

Størrelse:

959 m2

Bygherre:

Rudersdal Kommune

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Gøngehusvej 36-38, 2950 Vedbæk

Om projektet

Børnehuset Maglemosen – et svanemærket byggeri

Hos JYTAS har vi altid haft stort fokus på bæredygtighed både i produktionen og i selve byggerierne, og endelig kan vi dokumentere vores store arbejde. Dokumentationen sker i forbindelse med, at vi har opført JYTAS’ første svanemærkede børneinstitution til Rudersdal Kommune.

JYTAS har gennem mange år haft fokus på bæredygtige og energivenlige produkter, genbrug af byggematerialer, bestilling af træ og stål på fixmål, sortering af affald og meget mere. Derfor er svanemærket den rigtige vej at gå. Svanemærkningen stiller skrappe krav til byggeriet og de materialer, der bruges dertil.
Vi tænker miljø, bæredygtighed og smart teknologi ind i vores processer, drift og produktion, så vi kan levere de bedste løsninger til vores kunder.

Læs mere om bæredygtigheden i JYTAS’s byggerier her og læs mere om svanemærkede byggerier her.

Bygningen er beklædt med to forskellige træprofiler, som harmonerer flot med de grønne omgivelser, og forskudte facader skaber både dybde i byggeriet og et spændende arkitektonisk udtryk. Derudover er der etableret sedumtag, som både er praktisk, da det optager 50 % af det regnvand, der lander på taget, men som også er både kulde- og støjisolerende samt bidrager med en høj brandmodstand. Desuden bidrager sedumtag til biodiversiteten og skaber levesteder for både insekter og fugle.

Stueetagen er indrettet til vuggestuebørn med stort fællesrum med spiseareal, grupperum og et anretterkøkken med bl.a. plads til læringstårne, så børnene kan deltage i madlavningen. Der er i alt 5 toiletter, hvoraf et af dem kan tilgås fra legepladsen og de fire andre toilet- og puslefaciliteter er placeret indendørs forskellige steder i bygningen, så de er lette at komme til. Stueetagen byder desuden på arbejdsrum, lederkontor, tørrerum, garderobe og krybberum.

1. salen er tiltænkt børnehavebørnene, hvor der også er et større fællesareal og tre grupperum, som skal indbyde til leg og læring men også til afslapning og rolige aktiviteter. På etagen er der personalerum med toilet- og badefaciliteter samt et tekøkken.

Grupperummene på de to etager udfordrer indretningen, og væggene har møbler med flere funktioner, så der er plads til opbevaring, nicher/huler, støjdæmpningselementer og klatrevægge. Rummene er indrettet forskelligt, så børnene kan udfolde deres motorik.

Derudover er børnehuset indrettet med gulv til loft vinduer, samt vinduer med siddenicher, der inviterer til rolige stunder. Bygningen har elevator tæt ved både indgang og anretterkøkkenet på stueetagen, som bl.a. letter fordelingen af frokost og mellemmåltider.

Et stort udeareal med rutschebane og legehus inviterer de mindste børn udenfor, mens de større børn udfordres med cykelbane, klatrestativ og shelter. Udendørs er der højbede med urte- og sansehaver, værksted og udekøkken, hvor børnene kan udfolde deres kreative evner.

Ved den flisebelagte indgang er der opført cykelskur med halvtag og indenfor lågen til legepladsen opsættes skure til cykler, redskaber samt skraldecontainere.