Svinninge Indskolings- og Børnehus

DGNB-certificeret institutionsfaciliteter, Holbæk Kommune

Størrelse:

1.755 m2

Bygherre:

Holbæk Kommune

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Hovedgaden 74, 4520 Svinninge

Om projektet

Svinninge Indskolings- og Børnehus

Svinninge Indskolings- og Børnehus er en åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne.

Projektet drejer sig om opførelse af en ny tilbygning på ca. 1044 m2 og renovering af indskoling på ca. 711 m2 i to plan samt forventes DGNB-certificeret ved nøgleoverdragelse. Desuden skal bygningen huse faciliteter til SFO, børnehave, vuggestue og dertilhørende personalefaciliteter.

Ved hovedindgangen mødes man i hjertet af bygningen – et rummeligt og fleksibelt indrettet opholdsareal, der giver lejlighed til flere aktiviteter og funktioner. Her er der mulighed for samling omkring køkkenet ved hente- og bringesituationer, afholdelse af fællesaktiviteter og morgenhygge. Ved at fællesrummene kan tilgås fra flere sider, bliver afstandene mellem indskolingen, børnehaven og vuggestuen kortere og gode relationer mellem børn i flere aldre kan opstå.

Fra hjertet af bygningen forgrener institutionens afdelinger sig, hvilket er med til at skabe en naturlig opdeling af husets aldersgrupper og leder ud i de forskellige grupperum, der fungerer som børnenes baser i hverdagen. Her kan de finde ro og plads til leg, fordybelse og aktiviteter i mindre grupper.

Vinduerne placeres i børnehøjde, så bl.a. facadeudtrykket understøtter en bygning med børnene i fokus. Desuden bliver de indrettet med siddenicher indendørs, hvilket giver et endnu større areal til rummene samt mere plads at sidde og lege på. Derudover giver det mulighed for at kigge på vennerne udenfor og følge med i vejret og i årstidernes skiften.

Personalefaciliteterne bevares i sin eksisterende form centralt i huset, så der skabes overblik og så der er kort afstand til de øvrige afdelinger i bygningen.

I forbindelse med garderoberne opføres vindfang, som fungerer som grovgarderober – disse indrettes bl.a. med bænke, skohylder og knager, så våd og tørzoner adskilles og overtøj har lettere ved at tørre.

Efter lukketid kan faciliteterne forvandles til et socialt mødested, for både forældre og lokalsamfundet – et sted, hvor foreningslivet i Svinninge kan udfoldes.

Ved at vælge modulbyggeri til projektet sikres muligheden for Design for Disassembly (DfD) også kaldet Design for Adskillelse. Dette er en tilgang, hvor hele moduler genbruges efter endt lejeperiode. Her spiller standardisering en vigtig rolle, da det er afgørende for muligheden i at genbruge modulerne i nye projekter.