Børnehuset Nordlys, Køge

Svanemærket daginstitution i 1 plan til Køge Kommune

Størrelse:

1.190 m2

Bygherre:

Køge Kommune

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Rishøjvej 1c, 4600 Køge

Om projektet

Børnehuset Nordlys – en svanemærket daginstitution

JYTAS har opført daginstitutionen Børnehuset Nordlys til Køge Kommune. En arkitektonisk flot institution med plads til 80 børn og dertilhørende personale fordelt på fem vuggestue- og børnehavegrupper.

Kommunen har bl.a. lagt vægt på parametre som funktionalitet, arkitektur, bæredygtighed og pris, og er begejstrede for de funktionelle, energibesparende og ressourcebevidste løsninger, JYTAS har præsenteret.

Personalet fremhæver især de mindre grupperum, som værende effektive i den pædagogiske hverdag, da faglige aktiviteter kan styres i små fællesskaber og børnene kan få ro til at udvikle sig, uden at blive forstyrret. Alle grupperum er indrettet med små køkkennicher med håndvask og opbevaring, så personalet har let ved at lave kreative aktiviteter med børnene, og på samme tid nemt kan pakke det sammen, når interessen ophører. Desuden værdsættes de større personalefaciliteter, hvor der er lagt vægt på ro i pauserne og god plads til lige dele afslapning og arbejde.

Institutionen er indrettet med obligatoriske faciliteter såsom stillerum, grupperum, puslerum, tørrerum og toiletfaciliteter. Derudover er der bl.a. indrettet et tumlerum i børnehaven og liggehal i vuggestuen.

Børnehave og vuggestue har hver deres indgang, men en åben forbindelse mellem de to enheder indbyder til fællesaktiviteter, og det er desuden her institutionens større produktionskøkken er placeret. Her er der lavet en stor luge og en større køkkenø, som inviterer børnene til at følge med i den daglige madlavning og inddrager dem i at lære om råvarer og gode madvaner. Forskellen på de to afdelinger ses tydeligst ved, at vuggestueafdelingen er indrettet med liggehal, og børnehaven med tumlesal samt toiletbåse på toiletfaciliteterne, for at skabe privatliv og ro omkring de større børn.

Bygningen fremstår moderne og tidssvarende med bl.a. solceller på taget og sundt indeklima for både børn og personale. Desuden harmonerer facadebeklædning fra Thermowood flot med de grønne omgivelser og omkredser byggeriet skarpt.

Institutionen bærer præg af en indgående forståelse for brugernes behov, både børn og personale, hvor rum og detaljer bidrager som pædagogiske virkemidler.

Mange års erfaring med opførelse af institutionsbyggerier sikrer, at JYTAS kan imødekomme alle ønsker til funktionalitet, arkitektur og miljø.

 

Børnehuset Nordlys

Dagtilbudsleder Julie Mira Broholm, Køge Kommune udtaler:

“Bygnings oprindelige form er tiltænkt tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper, men vi har valgt at nytænke dagtilbuddet. Vi har derfor ingen stuer, men 11 temarum som er indrettet med forskellige emner. Ved at gøre dette kan vi i højere grad aktiverer og følge børnenes interesser, ved at medarbejderne kan booke sig ind alt efter hvad de oplever rør sig for børnene. Byggeriet omfavner rigtig godt vores behov og skaber muligheder for at lukke af i mindre grupper og at åbne op til fællesaktiviteter – kort sagt, rummer børnehuset et trygt børneunivers med gode udviklings- og læringsmiljøer.

Ved at arbejde på denne måde, får børnene flere forskellige tilbud frem for en enkelt stue, som de hører til i tre år. På den måde oplever vi også at udsathed og kedsomhed ikke viser sig, da vi hele tiden kan imødegå børnenes behov.

Læringskøkkenet bruger vi meget og det inddrages i børnenes hverdag ved at en mindre gruppe børn står klar til at hjælpe med madlavningen – på den måde lærer børnene om sunde kostvaner.

Toiletterne er indrettet med toiletbåse, hvilket gør, at børn med udfordringer med toiletbesøg kan sidde i ro og fred uden at blive forstyrret – det giver både tryghed og mere ro om et sensitivt emne.

Alle byggeriets hjørner og kroge bliver inddraget i børnenes leg, bl.a. bliver vinduesnicherne inddraget. I temarummet Savannen bygger børnene indhegninger til dyrene, imens dukkerne får bygget huse i et andet rum – ligeledes bruger pædagogerne siddenicherne til oplæsning eller til at kigge ud på vennerne der leger udenfor.

Vinduer i dørene ind til puslerum gør noget sikkerhedsmæssigt godt for medarbejderne. Både at der ikke kan opstå misforståelser, da alt altid er synligt, men også i forhold til, at personalet ikke kan komme til at åbne en dør op i en lille der sidder på den anden side. Ligeledes synes børnene at det er sjovt at kigge ud på vennerne gennem de runde vinduer.

Mødelokalet er et vigtigt element i byggeriet, og vi bruger det både til forældresamtaler og til medarbejderne. Det er helt essentielt for mig at der er udgangsdør direkte til parkeringspladsen, så bl.a. forældre ikke ses af deres børn inden mødet, og samtidig at medarbejdere kan komme ud ved skrøbelige samtaler.

Læs desuden Køge Kommunes pressemeddelse her.