Copenhagen Malmö Port

Veterinærmyndigheder i Frihavnen

Størrelse:

440 m2

Bygherre:

Copenhagen Malmö Port

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Containervej 9, 2100 København

Om projektet

Copenhagen Malmö Port

Til Copenhagen Malmö Port, Veterinærmyndigheder i Frihavnen har vi leveret en bygning bestående af 8 stk. moduler på i alt 440 m² samt 8
stk. 20’ containere. Bygningen anvendes til kontrol af food og non-food, som ankommer til Københavns havn. Bygningen indeholder 2 aflæsningsområder for hhv. food og non-food, omklædningsfaciliteter til hver afdeling samt område til kundebetjening. Aflæsningsområderne i gavlene er med støbt bund, der er dimensioneret til kørsel med el-palleløfter med en punktlast på 2 tons og en fladelast på 7,5 kN/m². Bygningen er hævet fra terræn, således at gulvniveauet i bygningen svarer til tilkørsel af container på sættevogne.