Medicinalvirksomhed, Sjælland

7.200 m2 laboratorier og kontorfaciliteter til medicinalvirksomhed

Størrelse:

7.200 m² – 3 etager

Bygherre:

Medicinalvirksomhed

Entrepriseform:

Totalentreprise

Lokation:

Sjælland

Om projektet

Vi har opført en 7.200 m² stor laboratorie- og kontorbygning, fordelt på 3 etager for en medicinalvirksomhed på Sjælland.
Bygningen består af i alt 180 præfabrikerede moduler.

Projektet indeholder laboratorier, kontorlokaler, omklædningsrum samt et stort produktionskøkken med dertilhørende kantine for bygningens medarbejdere. Bygningen er opdelt af en 6,5 meter bred glasbygningen, som er indrettet med trappe- og møderum. Bygningen er udstyret med store integrerede teknikrum på 2. sal, hvor alle ventilationsaggregater m.v. er placeret. Bygningens ventilationsanlæg er opdelt til henholdsvis laboratorier, kontor og de øvrige lokaler.

Alle vinduer i bygningen er udstyret med automatisk udvendig solafskærmning, som kan styres individuelt.
Facaden er udført i sølvgrå facadekassetter af stål med skjult montage.

På terræn er der etableret en 240 m² stor teknikgård, som er indrettet med et lukket teknikhus. I teknikgården er der placeret 2 stk. store køle-/varmepumper, som forsyner hele bygningen med varme samt køling. Teknikgården er opført i matchende materialer med hovedbygningen, og der er etableret en 2,5 x 2,5 meter ingeniørtunnel frem til bygningens hovedskakt for fremføring af tekniske installationer.